document

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

kent meestal een vaste structuur. Uitgangspunt hierbij is dat psychische klachten o.a. zijn ontstaan door een disfunctionele manier van denken. CGT wordt toegepast bij o.a. angst en depressie, trauma – en arbeidsgerelateerde klachten (burnout), maar ook bij psychose is het effectief.

Therapeut en client vormen samen een team dat onderzoekt hoe deze disfunctionele denkwijzen kunnen worden veranderd. Naast gesprekken krijgt U vaak huiswerk mee in de vorm van (registratie) opdrachten en gedachtendagboeken bijhouden. Samen met uw therapeut worden deze besproken en in de sessies doorgewerkt. U leert uw negatieve gedachten om te zetten naar positieve reelere gedachten en zo tot meer gewenst gedrag en gevoelens te komen.

Cognitieve therapie richt zich voornamelijk op actuele problemen. Het kan zowel individueel als in paren worden gegeven. Bovendien is er naast het praktisch werken ook ruimte voor meer inzicht in Uzelf en in de (verborgen) functie die uw klachten kunnen hebben.

camera

EMDR

Eye Movement, Desensitization and Reprocessing.

Is een bewezen effectieve behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. De methode is in 1989 door Francine Shapiro oorspronkelijk ontwikkeld voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Inmiddels wordt deze techniek veel breder toegepast bij andere problemen, zoals angst en fobieen, depressie, burnout, chronische pijn, verslavingen, maar zelfs bij psychotische en dissociatieve problemen en persoonlijkheidsstoornissen. Het wordt ook effectief toegepast bij mensen met een zeer negatief zelfbeeld. Hierbij worden de negatieve kernopvattingen (ingesleten denkschema’s) die hieraan ten grondslag liggen, ontkracht.

Er wordt bij het toepassen van EMDR ook wel een combinatie gemaakt met technieken uit de Schematherapie (imaginaire rescripting technieken).

EMDR kan met oogbewegingen links-rechts (u volgt met uw ogen de vingers van uw behandelaar, of een lampje dat op een scherm heen en weer beweegt), of u hoort geluidsklikjes uit een koptelefoon, of met tactiele links-rechts trillingen die u in uw handen voelt door een apparaatje vast te houden.

Uit onderzoek zijn de oogbewegingen het meest effectief, maar geluidsklikjes nemen een goede 2e plaats in.

art

Schematherapie

Schematherapie

is een Integratieve Cognitieve Gedragstherapie ontwikkeld door Jeffrey Young c.s., vanaf 1990. Het is een behandeling gericht op patienten met moeilijk behandelbare psychische stoornissen, zoals b.v. persoonlijkheidsstoornissen.

Elementen uit de cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtingsmodellen worden in schematherapie gecombineerd.

Doel hierbij is oude disfunctionele schema’s (valkuilen) bij clienten op te sporen en te doorbreken.

Oude schema’s zijn meestal stabiele schema’s die in de kindertijd zijn ontwikkeld en disfunctioneel zijn en bij iemand veel emotionele en sociale problemen kunnen veroorzaken, zoals in de omgang met anderen.

Met name is schematherapie een effectieve behandeling voor mensen die voorheen moeilijk te behandelen waren.

Denkschema’s zijn niet altijd het gevolg van traumatische ervaringen in de kindertijd. Zo kan een schema van afhankelijkheid/incompetentie zich ontwikkelen zonder dat daar een trauma aan ten grondslag ligt. Schema’s zijn wel altijd destructief en ontstaan veelal door herhaling van schadelijke ervaringen in de kindertijd en adolescentie. Schema’s neigen ertoe zichzelf in stand te houden, zijn moeilijk te veranderen.

Schematherapie tracht middels een integratieve cognitieve gedragstherapie de werking van deze onaangepaste schema’s te ontkrachten. Dit gebeurt naast het gebruik van diverse therapeutische technieken als imaginatie, meerstoelentechniek, empathische confrontatie, cognitief herstructureren, enz. ook vooral door een empathische en flexibele therapeutische relatie.

.

mail

E-mail voor meer informatie